วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 Jan - Apr 2016

The Power of Media Effect: Construction Television as Media for Anti-Corruption Education in Indonesia
Page 1-9
Dhinar Aji Pratomo , Rachmat Kriyantono
Abstract | Full Text (PDF)

Exploring University Students’ Attitudes and Strategies in a Blended English Language Learning Environment
Page 10-31
Thitirat Suwannasom, Nancy Guigue Catane
Abstract | Full Text (PDF)
Local Wisdom: Course Development Based on Learning Outcome and Community-based Learning Approach
Page 32-49
Orawan Buranrak
Abstract | Full Text (PDF)
An Anaytical Study of the Thai Caricature in the Social Media
Page 50-79
Suwanna Ngamlue
Abstract | Full Text (PDF)
The Scenario of Leadership of Thai Female Primary School Administrators in The Next Decade (2014-2024)
Page 80-97
Manthana Pakkunanon, Naengnoi Yanwaree, Somkid Sroinam and Chumpol Poolpatarachewin
Abstract | Full Text (PDF)
Informal Organization: a New Dimension of a Social Development Concept to Steer Public Policy
Page 98-118
Auschala Chalayonnavin
Abstract | Full Text (PDF)
Teachings Based on Socioscientific Issues in Science Classrooms: A Review Study
Page 120-136
Sasithep Pitpiorntapin , Mustafa Sami Topcu
Abstract | Full Text (PDF)
Book Review: Manut Romantic (Romantic Human)
Page 137-144
Pasutar Kamolmal
Abstract | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th