วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - กันยายน 2554

A Development of the Creative Problem Solving (CPS) Learning Model on Matter and Properties of Matter for Seventh Grade Students
หน้า 1-20
Kanyarat Cojorn Sunee Haemaprasith Numphon Koocharoenpisal and Pramuan Siripankaew
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

Research-Based Learning for Developing the Students’ Knowledge and Research Skill, Faculty of Education, Khon Kaen University.
หน้า 21-44
Putcharee Junpeng
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Enhancement of Learning Achievement of Acid-Base by Using Science Inquiry Context-Based (SICB) Learning Packages
หน้า 45-66
Sutee Pholdee and Saksri Supasornn
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
THE UNDERSTANDING AND PARTICIPATION IN THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY OF HOUSEWIVES IN UDON THANI MUNICIPALITY: A STUDY AND ORGANIZATION OF MIXED ACTIVITIES
หน้า 67-85
Sudaporn Wongjamnong and Neon Pinpradit
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Lesson Study: A New Concept for Teacher Professional Development
for Transgender Identity Development
หน้า 86-99
Woranetsudathip Naphaporn
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Power Interaction in E-san Community Forest Management : Structure and Agency
หน้า 100-120
Tatchawat Laosuwan Viyouth Chumruspanth and Buapan Prompakping
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Conflict Resolution in Water Resource Management in Thai Society : A Case Study of Lampatao Dam in Chaiyaphum Province.
หน้า 121-141
Soonthorn Panyapong Viyouth Chamruspanth and Wongsa Laohasiriwong
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Book Review: เด็กหญิงของเรา
หน้า 142-147
ชมนาด บุญอารีย์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th