วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน - มิถุนายน 2554

Project Based Learning in Curriculum Development Course for Five-Year Bachelor’s Degree Students
หน้า 1-16
Sitthipon Art-in and Teerachai Netthanomsak
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

Professional Principal Training Related to the Implementation of Multicultural Early Childhood Education in Malaysia
หน้า 17-37
Tang Keow Ngang Anna Christina Abdullah and Mellissa Ng Lee Yen Abdullah
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
COMPARING STUDENTS’ CONCEPTIONS OF CHEMICAL BONDS PRIOR AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF PAPER-BASED T5 LEARNING MODEL
หน้า 38-57
Somjet Urasin and Saksri Supasorn
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Education Management Evaluation Model for the Faculty of Science by Balanced Scorecard
หน้า 58-78
Supunnee Ungpansattawong Boonsri Prommapun Sarisak Soontornchai and Lawan Ruksat
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
The Result of Post-Operative Male to Female Transsexual for Transgender Identity Development
หน้า 79-94
Piyaluk Potiwan Maneimai Tongyu and Yaowalak Apichatvullop
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Transnational Migration Processes of Victims-Migrant Trafficking
หน้า 95-110
Pattakorn Sasanasuphin Dusadee Ayuwat and Maneimai Thongyuh
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
The Perception and Meaning of Semiotics in Alcohol Advertising on Television Focusing on Adolescents in Khon Kaen.
หน้า 111-130
Bhunnisa Wisassinthu
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Book Review: Development as Freedom by Amartya Sen. Oxford University Press, 1999.
หน้า 131-140
Buapun Promphakping
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th