ฉบับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง

     วารสารวิจัย มข. เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (peer-reviewed journal) วารสารรับผลงานทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ (original) ในรูปบทความวิจัย (research articles) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (short communication) และบทความวิชาการปริทัศน์ (review articles) ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้วารสารเคร่งครัดในเรื่องผลงานวิชาการที่เป็นต้นฉบับและไม่ใช่ผลงานที่คัดลอก (plagiarism)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557
Batch and Continuous Ethanol Fermentation by Saccharomyces cerevisiae NP 01 Using Cell Recycling Technique
     Arthit Thani Pattana Laopaiboon Lakkana Laopaiboon
Effectiveness enhancement of sugar cane juice fermentation for polyhydroxyalkanoates (PHAs) production
    Pakjirat Singhaboot Pakawadee Kaewkannetra
Leak Defect Reduction of Hard Disk Drives. 
     Suthinan Ritthong Angsumalin Senjuntichai
A Comparative Study of Data Mining Techniques to Predict Agricultural Production: A Case Study in Thai Rice
     Kanitta Kulnawin Panchit Longpradit Chamaiporn Charoenporn and Pattarasinee Bhattarakosol
Supplementary Toy Development for Children with the Multiple Disabilities in Nakhon Si Thammarat
     Pongtep Weerapong and Ubonrat Numnaphol
Location of Central Depots for Ethanol Supply Chain in Thailand
     Rojanee Homchalee and Weerapat Sessomboon
Influence of Void Fraction and Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of a Packing Bed Thermosyphon (PBTP)
    Sanhawat Thongdaeng Namphon Pipatpaiboon and Sampan Rittidech
Simulation Modeling and Analysis of an Outpatient Clinic of the College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
     Sun Olapiriyakul Tawanchai Phohom Paweemsamorn Srisutum Supalak BoonKoom and Papassara Polsaen
Utilization of Agricultural Residues from Monascus Fermentation
     Sunee Eadmusik
The Prevalence and Personal Factors related to Musculoskeletal Disorders in Occupational Van Drivers: A case study of Public Transport Center in Hatyai, Songkhla.
     Nachaya Sea-jern KlangduenPochana and Angoon Sungkhapong
Evaluation on Optimum Dietary n-3/n-6 Fatty Acids Ratio for Growth of Asian Sea Bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) Using the Commercially Practical Diet
     Pichet Plaipetch Montakan Tamtin Jeerarat Kuekaew Pradit Chonchuenchoband Banyat Siritanawongsa
Review article :
New Alternative Data Storage Technology When Hard Disk Drive Reach Saturation
     Supakorn Harnsoongnoen
Avian malaria: transmission blocking strategies for the malaria parasite in domestic chicken Gallus gallus domesticus and applications for human malaria disease control.
     Sittiporn Pattaradilokrat
Neural Networks for Chemical Process
     Wachira Daosud
Health Science
Health needs assessment of physical therapy for the elderly in suburban of Bangkok after flooding in 2011

     Pakaratee Chaiyawat and Benjawan Sophonratanapokin
กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th